Keele õppimine

Eesti keele õppimisega on kokku puutunud paljud inimesed. Tavaliselt on keeleõpe seotud paljude negatiivsete emotsioonidega: keelt õpitakse aastaid, käiakse mitmetel erinevatel kursustel, elatakse pidevas pinges, häiritud on kodune elu, tervis, kahju on kaotatud ajast, valitseb pettumus ja hirm nii eksami kui keele kasutamise ees.
Traditsiooniline arusaam keeleõppest sunnib õppijat suhtuma keeleõppesse negatiivselt. Traditsiooniline keeleõpe ei anna tihtipeale oodatud tulemust. Paljudel õppijatel tekivad taolisel kombel keelega kokku puutudes järgmised emotsioonid: viha, paanika, ärevus, lootusetus, hirm, pettumus, solvumine, ebakindlus.

Keeleõpe on õppijale suur stress. Valesti õpetatud õppijal võivad tekkida keelemürgitus või keeleväsimus. Traditsioonilise arusaama järgi on süüdi õppija, kes pole piisavalt palju ega tulemuslikult õppinud.

Siiski tõendavad ka uuringud, et õppija head tulemused sõltuvad õpetajast.

Uue metoodika järgi töötavad õppijad muutuvad emotsionaalselt tasakaalukamaks, rahulikumaks, enesekindlamaks ning arenevad keeles kiiresti.

Keele kiireks ja heaks omandamiseks on vaja vaid kolme komponenti:
1) RAHA
2) AEG
3) HEA ÕPETAJA

OÜ MERIKE REILJAN KEELEMEES pakub kvaliteetset ja tulemuslikku teenust eesti keele õppimiseks Narvas, Kohtla-Järvel ja kogu Ida-Virumaal. Õppe tulemuslikkus sõltub õpetajast.

Meie koolitaja plussid:
• Eesti keel emakeel
• Kogemus täiskasvanute keelekursustega üle 20 aasta
• Eriharidus Tartu Ülikoolist
• Väga head tagasisided
• Head ja kiired tulemused
• Kasutusel ainult uus metoodika (GSEA)

Uuringud tõestavad, et traditsioonilised keeleõppemeetodid ei ole tihtipeale tulemuslikud. Uue metoodika kasutamisel on keeleõpe kiire, kerge, meeldiv ja lihtne protsess ning 85 – 90% õppijatest jõuavad soovitud tulemuseni. Ootame õppima ka neid, kes on kaua ning tulemusteta õppinud ja neid, kes püüavad sooritada keeleeksameid.

Pakume

• Kõiki keeletasemeid
• A2
• B1, B2
• C1

Sooritatud eksamid 2020.aastal. Eksamile 7 õppijat, positiivne sooritus 5.

Olesja M     B1

Olga V         A2

Julia G         C1

Larissa R     C1

Olga Ž         C1

Sooritatud eksamid 2021.aastal. Eksamile 3 õpilast, positiivne sooritus 3.

Pavel Sh.      B1

Natalja L.     A2

Liilia A.        A2